Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku

4. září 2023

Podzimní prázdniny

26. - 27. října 2023

Vánoční prázdniny

23. prosince 2023 - 2. ledna 2024 (vyučování začne 3. ledna 2024)

Pololetní prázdniny

2. února 2024

Jarní prázdniny

26. února - 3. března 2024

Velikonoční prázdniny

28. března 2024

Letní prázdniny

29. června 2024 - 1. září 2024

Akce a události

24 červen

Závěrečné vystoupení 16:00

25 červen

Kino - celá škola

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00