O nás

Naše škola je sice "malá", tedy s malým počtem žáků, ale o to více přistupujeme k jednotlivým žákům individuálně.
Staráme se i o žáky se zdravotními problémy a žáky s poruchami učení - kroužek pro nápravu poruch učení (dyslexie,dysgrafie, dysortografie,dyskalkulie).

Za dvacet let trvání jsme vytvořili řadu pěkných tradic. Mezi nejstarší patří dětský karneval, ples školy, pravidelné besedy, pestrá nabídka kroužků (dovedné ruce, angličtina, taneční kroužek,sportovní,deskové hry, smajlík, flétna, bavíme se sportem, věda nás baví, bruslení,sbor), slavnostní vystoupení žáků pro rodiče a místní veřejnost před Vánoci a na ukončení školního roku, různá tématická odpoledne se soutěžemi, besedy se zajímavými lidmi,cyklistické závody i drakiáda.

Ve škole fungují 2 plně obsazená oddělení ŠD, jejichž provozní dobu přizpůsobujeme potřebám rodičů. V tomto školním roce to je od 6:30 do 16:00 hod. Školní družina je zaměřená především na zájmovou činností děti a jejich pobyt venku.

Akce a události

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00