O nás

Naše škola je sice "malá", tedy s malým počtem žáků, ale o to více přistupujeme k jednotlivým žákům individuálně.
Staráme se i o žáky se zdravotními problémy a žáky s poruchami učení - kroužek pro nápravu poruch učení (dyslexie,dysgrafie, dysortografie,dyskalkulie).

Za dvacet let trvání jsme vytvořili řadu pěkných tradic. Mezi nejstarší patří dětský karneval, ples školy, pravidelné besedy, pestrá nabídka kroužků (dovedné ruce, angličtina, taneční kroužek,sportovní,deskové hry, smajlík, flétna, bavíme se sportem, věda nás baví, bruslení,sbor), slavnostní vystoupení žáků pro rodiče a místní veřejnost před Vánoci a na ukončení školního roku, různá tématická odpoledne se soutěžemi, besedy se zajímavými lidmi,cyklistické závody i drakiáda.

Ve škole fungují 2 plně obsazená oddělení ŠD, jejichž provozní dobu přizpůsobujeme potřebám rodičů. V tomto školním roce to je od 6:30 do 16:00 hod. Školní družina je zaměřená především na zájmovou činností děti a jejich pobyt venku.

Akce a události

22 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

29 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

30 květen

Dětský den

31 květen

Fotografování - p. Hurdálek v 8h.

3 červen

Emergency day

5 červen

Hronovské Hádě - Hronov - vystoupení kroužků 16h.

5 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

6 červen

Turnaj malotřídních škol ve vybíjené – Babí

12 červen

Výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

12 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

15 červen

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - vystoupení kroužků

16 červen

Výlet - Orlické Záhoří - 2. třída 16. - 18.6.2024

17 červen

Atletická olympiáda

19 červen

Výlet - Teplice nad Metujím - 3. třída 19. - 20.6. 2024

19 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

21 červen

Konec sběru bylin

24 červen

Závěrečné vystoupení

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00