Ceny a kalkulace

Žáci
7 – 10 let
Žáci
11 – 14 let
FKSP
Potraviny 31 Kč 33 Kč
Provozní režie 16 Kč 16 Kč
Mzdová režie 37 Kč 37 Kč
Dle kalkulace celkem 84 Kč 86 Kč
K úhradě strávník 31 Kč 33 Kč

Markéta Poláková DiS. vedoucí ŠJ, vychovatelka

Akce a události

1 duben

Karneval

4 duben

Zápis do 1.třídy

5 duben

Zápis do 1.třídy

2 květen

Výbor SRPŠ