Ceny a kalkulace

Žáci
7 – 10 let
Žáci
11 – 14 let
FKSP
Potraviny 26 Kč 28 Kč
Provozní režie 16 Kč 16 Kč
Mzdová režie 37 Kč 37 Kč
Dle kalkulace celkem 79 Kč 81 Kč
K úhradě strávník 26 Kč 28 Kč

Markéta Poláková DiS. vedoucí ŠJ, vychovatelka

Akce a události

6 prosinec

Beseda "VZPoura úrazům"

12 prosinec

Vánoční dílny pro děti a rodiče od 14h.

13 prosinec

Vánoční besídky ve ŠD

14 prosinec

Vánoční vystoupení a prodejní výstava pro rodiče ve 14h. a 16h.

16 prosinec

Výlet vlakem na farmu Dubno

19 prosinec

Kino - "Šoumen krokodýl" 9:00

21 prosinec

Koncert ZUŠ v Beránku

22 prosinec

Vánoční besídky ve třídách

7 únor

Pobyt na horách s lyžováním 7.-11.2.2023