Ceny a kalkulace

Žáci
7 – 10 let
Žáci
11 – 14 let
FKSP
Potraviny 31 Kč 33 Kč
Provozní režie 14 Kč 14 Kč
Mzdová režie 50 Kč 50 Kč
Dle kalkulace celkem 95 Kč 97 Kč
K úhradě strávník 31 Kč 33 Kč

Markéta Poláková DiS. vedoucí ŠJ, vychovatelka

Akce a události

8 březen

Den otevřených dveří

11 březen

Pobyt na horách s lyžováním ( 11. - 15.3.2024 )

4 duben

Zápis do 1. třídy

5 duben

Zápis do 1. třídy

17 duben

Předškoličky od 17. 4. 2024 ( 1* týdně )

20 duben

Zábava s Blůůdy Brazrss - Vysokov

3 květen

divadlo v anglickém jazyce - Beránek

3 květen

kino - Planeta Země

16 květen

Výbor školy 17:00

12 červen

výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

24 červen

závěrečné vystoupení