Ceny a kalkulace

Žáci
7 – 10 let
Žáci
11 – 14 let
FKSP
Potraviny 31 Kč 33 Kč
Provozní režie 14 Kč 14 Kč
Mzdová režie 50 Kč 50 Kč
Dle kalkulace celkem 95 Kč 97 Kč
K úhradě strávník 31 Kč 33 Kč

Markéta Poláková DiS. vedoucí ŠJ, vychovatelka

Akce a události

29 září

Ředitelské volno

3 říjen

exkurze elektrárna Hučák HK – 4., 5.třída

10 říjen

Rodičovské schůzky 16:00

10 říjen

Výbor školy 17:00

18 říjen

Výuka na dopravním hřišti 4. a 5. třída