4. třída

» Aktuality třídy

Mgr. Dana Čejchanová třídní učitelka

Rozvrh hodin

07:45 - 08:30 08:40 - 09:25 09:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:40 - 12:25 12:40 - 13:25
Po
Čj
Čj
M
Aj
Aj
Út
Čj
Čj
M
Čj
IT
Hv
St
Vla
Pří
Tv
Vla
Čt
Čj
M
Aj
M
Pří
Čj
M
Vv
Vv
Tv

Akce a události

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00