4. třída

» Aktuality třídy

Mgr. Dana Čejchanová třídní učitelka

Rozvrh hodin

07:45 - 08:30 08:40 - 09:25 09:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:40 - 12:25 12:40 - 13:25
Po
Čj
Čj
M
Aj
Aj
Út
Čj
Čj
M
Čj
IT
Hv
St
Vla
Pří
Tv
Vla
Čt
Čj
M
Aj
M
Pří
Čj
M
Vv
Vv
Tv

Akce a události

17 duben

Předškoličky od 17. 4. 2024 od 15h. - 16h. ( 1* týdně )

19 duben

Den Země

20 duben

Zábava s Blůůdy Brazrss - Vysokov

24 duben

Čarodějnice v ŠD

29 duben

Tonda Obal - třídění odpadů

29 duben

Třídní konzultační schůzky od 13:15 - 1. a 5. třída

2 květen

Třídní konzultační schůzky od 13h. - 2., 3. a 4. třída

3 květen

divadlo v anglickém jazyce - Beránek

3 květen

kino - Planeta Země

16 květen

Výbor školy 17:00

31 květen

Fotografování - p. Hurdálek v 8h.

5 červen

Hronovské Hádě - Hronov - vystoupení kroužků

12 červen

výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

15 červen

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - vystoupení kroužků

17 červen

Atletická olympiáda

24 červen

závěrečné vystoupení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků