4. třída

» Aktuality třídy

Mgr. Zuzana Hoffmannová ředitelka školy

Lenka Prouzová asistent pedagoga

Rozvrh hodin

07:45 - 08:30 08:40 - 09:25 09:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:40 - 12:25 12:40 - 13:25
Po
Čj
Pří
M
Pc
Čj
Vla
Út
Čj
M
Čj
Hv
Aj
St
Vla
Aj
IT
Čj
M
Čt
Pří
Aj
Čj
M
Tv
Tv
Čj
M
Vv
Vv

Akce a události

1 duben

Karneval

4 duben

Zápis do 1.třídy

5 duben

Zápis do 1.třídy

2 květen

Výbor SRPŠ