Nabídka kroužků pro školní rok 2023/24

Aktuální rozpis kroužků

pondělí 13:00 - 14:00 Deskové hry
14:00 - 14:45 Sboreček
13:00 - 14:00 Zumbík (Déčko Náchod) - neotevřen
úterý 14:00 - 15:30 Badatelský kroužek (Déčko Náchod) - pouze sudé týdny
14:00 - 15:0 Angličtina (Déčko Náchod)
středa 13:45 - 14:30 Dramatický kroužek
čtvrtek 07:00 - 07:40 Chytrá hlava (5.ročník)
13:00 - 13:45 Zdravotní kroužek
13:00 - 13:30 Flétna (kapacita je již naplněna)
13:30 - 14:30 Taneční kroužek
pátek 13:00 - 14:30 Dovedné ruce (2. - 5.ročník)
14:30 - 15:20 Bavíme se sportem

Přihlašování do kroužků probíhá elektronicky na mail vedoucího kroužku. Výjimku tvoří kroužky "Bavíme se sportem" a kroužky Déčka, které nejsou organizované školou a přihlašují se přes jejich weby.

Poplatek za školní kroužky je 100,- Kč na pololetí . Neplatí se za kroužek Chytrá hlava. Ten je určen žákům 5. třídy - příprava na přijímací zkoušky do víceletého gymnázia a matematické třídy. Kroužky začínají v říjnu a končí posledního května. Do kroužků se přihlašujte během září. V kroužcích, kde je omezena kapacita, bude rozhodovat pořadí přihlášených žáků.

Prosíme rodiče, aby zvážili umístění dětí do kroužků, na některé je nutná příprava.

Akce a události

22 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

29 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

30 květen

Dětský den

31 květen

Fotografování - p. Hurdálek v 8h.

3 červen

Emergency day

5 červen

Hronovské Hádě - Hronov - vystoupení kroužků 16h.

5 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

6 červen

Turnaj malotřídních škol ve vybíjené – Babí

12 červen

Výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

12 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

15 červen

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - vystoupení kroužků

16 červen

Výlet - Orlické Záhoří - 2. třída 16. - 18.6.2024

17 červen

Atletická olympiáda

19 červen

Výlet - Teplice nad Metujím - 3. třída 19. - 20.6. 2024

19 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

21 červen

Konec sběru bylin

24 červen

Závěrečné vystoupení

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00