Nabídka kroužků pro školní rok 2022 - 2023

Aktuální rozpis kroužků

pondělí 14:00 - 14:45 Sboreček
úterý 13:00 - 14:00 AJ (Déčko Náchod)
13:00 - 14:00 Zumbík ( Déčko Náchod)
středa 13:00 - 13:45 Dramatický kroužek
13:45 – 15:15
(pouze v sudý týden)
Badatelský kroužek (Déčko Náchod)
čtvrtek 07:00 - 07:40 Chytrá hlava (5. ročník)
14:00 - 14:45 Deskové hry
14:00 - 14:45 Taneční kroužek
pátek 13:00 - 14:30 Dovedné ruce (2. - 5. ročník)
14:30 - 15:30
(pravděpodobně)
Bavíme se sportem

Přihlašování do kroužků elektronicky na mail vedoucího kružku, výjimku tvoří kroužky Bavíme se sportem a kroužky Déčka, které nejsou organizované školou a přihlašují se přes jejich weby. Přihlášky papírové nejsou platné, slouží pro váš přehled. Poplatek za školní kroužky je 100 Kč za pololetí, začínají v říjnu. Neplatí se za kroužek Chytrá hlava. Neúčast na kroužku je nutné písemně omluvit.

Prosíme rodiče, aby zvážili umístění dětí do kroužků.

Chytrá hlava - určeno jen žákům 5. třídy - příprava na přijímací zkoušky do víceletého gymnázia a matematické třídy

Do kroužků se přihlašujte během září.

V kroužcích, kde je omezena kapacita bude rozhodovat pořadí přihlášených žáků.

Kroužky organizované naší školou

Pro nahlášení dítěte do skupiny napište e-mail vyučující učitelce.

Kroužky organizované Déčkem Náchod

Pro přihlášení použijte odkazy níže, budou probíhat vždy v úterý od 13 - 14 hodin.

  • Badatelé (od 21. září) - přhlášení ke kroužku zde.
  • S angličtinou kolem světa (od 27. září) - přhlášení ke kroužku zde.
  • Zumbík (od 27. září) - přhlášení ke kroužku zde.

Kroužky organizované Bavíme se sportem

Konají se v naší škole, pro přihlášení použijte odkazy níže, začínají 16. září 2022.

  • Pravidelné hodiny pohybových her, cvičení a sportů na rozvoj pohybové gramotnosti - přhlášení ke kroužku zde.

Akce a události

1 duben

Karneval

4 duben

Zápis do 1.třídy

5 duben

Zápis do 1.třídy

2 květen

Výbor SRPŠ