Základní informace

ranní
6:30 - 7:30
odpolední
do 16:00

Školní družina má kapacitu 50 žáků. Je rozdělena do dvou oddělení po 25.

I. oddělení : 1. a 3. třída

Markéta Poláková DiS. vedoucí ŠJ, vychovatelka

II. oddělení : 2. a 4. třída

Jana Hlaváčová asistentka, vychovatelka

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Prosíme, zda by bylo možné, aby Vaše dítě z organizačních důvodů odcházelo ze ŠD do 13:00 nebo až po 14:30 hodin. V době od 13:00 do 14:30 se můžeme pohybovat mimo školu.

Zápis do ŠD

Zápisní lístky do ŠD vyplněné z obou stran a lístek s převzetím odpovědnosti po odchodu dítěte ze ŠD odevzdejte, prosím, vyplněné.
Kapacita školní družiny je 50 dětí. Z tohoto důvodu budou přednostě přijímáni žáci 1. - 4. ročníku, žáci 5. ročníku budou eventuálně řešeni individuálně dle naplněnosti obou oddělení ŠD.

Odchod z ŠD

Na telefonickou změnu odchodu dítěte ze ŠD nebude brán zřetel a dítě nebude uvolněno. Změna odchodu ze ŠD musí být písemně v notýsku nebo si rodič (oprávněná osoba) musí vyzvednout dítě osobně.

Poplatek

Poplatek za ŠD činí 80,- Kč/měsíc. Vybíráme každý půlrok částku 320,- Kč. Prosíme, uhraďte tuto částku paní vychovatelce do konce září.

Vybavení

Každé dítě musí mít ve ŠD přestrojení na pobyt venku. Dále prosíme přinést 1x šťávu na pitný režim ve ŠD a 1x krabici kapesníků (nebo balení kapesníčků).

Autobusové spojení z Náchoda

Na následujícím odkazu najdete autobusové spojení z Náchoda ke škole, zast. Náchod, Babí, Vrška.
Autobusové spojení Náchod -> Náchod, Babí, Vrška najdete například na Jízdní řády Seznam.cz

Prázdninový provoz

ŠD je v provozu i o prázdninách, pokud se přihlásí nejméně 6 žáků. Přihlášení je závazné. Přihlašování žáků do ŠD během prázdnin sdělují sami rodiče a to písemně do notýsku nejpozději 14 dní před začátkem prázdnin. O letních a vánočních prázdninách ŠD v provozu není!

Prosíme, seznamte se s Vnitřním řádem ŠD. Je také vyvěšen na chodbě u třídy.

Akce a události

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00