Náš tým

Ředitelka školy

Mgr. Zuzana Hoffmannová

Učitel pověřený zastupováním

Mgr. Dana Čejchanová

Učitelé 1. stupně

Mgr. Zuzana Hoffmannová

Mgr. Dana Čejchanová

Mgr. Kateřina Korcová

Hana Baďurová

Vychovatelky ve školní družině

Markéta Poláková DiS.

Jana Hlaváčová

Asistent pedagoga

Lenka Prouzová

Monika Javůrková

Alena Janečková

Jana Hlaváčová

Eva Hlaváčková

Kateřina Symonová

Vedoucí školní jídelny

Markéta Poláková DiS.

Kuchařka

Pavlína Škodová

Školnice

Eva Korcová

Údržbář

Martin Seidl

Akce a události

17 duben

Předškoličky od 17. 4. 2024 od 15h. - 16h. ( 1* týdně )

19 duben

Den Země

20 duben

Zábava s Blůůdy Brazrss - Vysokov

24 duben

Čarodějnice v ŠD

29 duben

Tonda Obal - třídění odpadů

29 duben

Třídní konzultační schůzky od 13:15 - 1. a 5. třída

2 květen

Třídní konzultační schůzky od 13h. - 2., 3. a 4. třída

3 květen

divadlo v anglickém jazyce - Beránek

3 květen

kino - Planeta Země

16 květen

Výbor školy 17:00

31 květen

Fotografování - p. Hurdálek v 8h.

5 červen

Hronovské Hádě - Hronov - vystoupení kroužků

12 červen

výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

15 červen

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - vystoupení kroužků

17 červen

Atletická olympiáda

24 červen

závěrečné vystoupení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků