5. třída

» Aktuality třídy

Mgr. Zuzana Hoffmannová ředitelka školy, třídní učitelka

Rozvrh hodin

07:45 - 08:30 08:40 - 09:25 09:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:40 - 12:25 12:40 - 13:25
Po
Čj
M
Čj
M
Aj
Hv
Út
Čj
M
Čj
M
Aj
St
Vla
Pří
Tv
Vla
Čt
Čj
Čj
Aj
IT
Pří
Čj
M
Vv
Vv
Tv

Akce a události

29 září

Ředitelské volno

3 říjen

exkurze elektrárna Hučák HK – 4., 5.třída

10 říjen

Rodičovské schůzky 16:00

10 říjen

Výbor školy 17:00

18 říjen

Výuka na dopravním hřišti 4. a 5. třída