5. třída

» Aktuality třídy

Mgr. Zuzana Hoffmannová ředitelka školy, třídní učitelka

Rozvrh hodin

07:45 - 08:30 08:40 - 09:25 09:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:40 - 12:25 12:40 - 13:25
Po
Čj
M
Čj
M
Aj
Hv
Út
Čj
M
Čj
M
Aj
St
Vla
Pří
Tv
Vla
Čt
Čj
Čj
Aj
IT
Pří
Čj
M
Vv
Vv
Tv

Akce a události

24 červen

Závěrečné vystoupení 16:00

25 červen

Kino - celá škola

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00