5. třída

» Aktuality třídy

Alena Janečková učitelka

Monika Javůrková asistent pedagoga

Rozvrh hodin

07:45 - 08:30 08:40 - 09:25 09:40 - 10:25 10:45 - 11:30 11:40 - 12:25 12:40 - 13:25
Po
Vla
Čj
M
Aj
Hv
IT
Út
Pří
Pc
Čj
Aj
M
St
Čj
Čj
M
Tv
Tv
Čt
M
Čj
Aj
M
Vv
Vv
Pří
Vla
Čj
Čj

Akce a události

1 duben

Karneval

4 duben

Zápis do 1.třídy

5 duben

Zápis do 1.třídy

2 květen

Výbor SRPŠ