2. června 2022

Zápis do 1. tříd pro děti ukrajinských uprchlíků

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO DĚTI UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti se uskuteční ve čtvrtek 2.6.2022 od 14h do 17h

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2. června 2022 od 14 do 17 hodin.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду 2. червня 2022 року .

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu 2. červnja 2022 roku

Akce a události

13 říjen

Výlet do Prahy

17 říjen

Podzimní rodinná soutěž - Houba

21 říjen

Strašidlení

26 říjen

Podzimní prázdniny

27 říjen

Podzimní prázdniny

31 říjen

Sběr papíru 31.10. - 2.11.2022

2 listopad

Dopravní hřiště - 4. třída

3 listopad

Dopravní hřiště - 5. třída

18 listopad

Ředitelské volno

24 listopad

Plavecký výcvik 1. - 5. třída

7 únor

Pobyt na horách s lyžováním 7.-11.2.2023