24. října 2023

Strašidlení - ZRUŠENO

Strašidlení zrušeno

Ze zdravotních důvodů pedagogického sboru rušíme  Strašidlení. Nahrazujeme středeční výukou v maskách. 

Akce a události

24 červen

Závěrečné vystoupení 16:00

25 červen

Kino - celá škola

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00