24. dubna 2024

Slet čarodějnic a čarodějů

Dne 24.4. (středa) pořádáme za příznivého počasí ve ŠD od 13h. slet čarodějnic a čarodějů!

Program: strašidelné soutěžení, vyrábění a opékání

S sebou: - čarodějnický úbor (může být od rána)  

                 - něco na opékání (možno ráno uložit do lednice)

Srdečně zveme rodiče i sourozence!

Tento den nebudou " Hrátky na kolečkách " ani dramatický kroužek.

(Komu se to nehodí tak brzy, může posedět, až bude vyzvedávat děti...) 🙂

Akce a události

22 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

29 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

30 květen

Dětský den

31 květen

Fotografování - p. Hurdálek v 8h.

3 červen

Emergency day

5 červen

Hronovské Hádě - Hronov - vystoupení kroužků 16h.

5 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

6 červen

Turnaj malotřídních škol ve vybíjené – Babí

12 červen

Výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

12 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

15 červen

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - vystoupení kroužků

16 červen

Výlet - Orlické Záhoří - 2. třída 16. - 18.6.2024

17 červen

Atletická olympiáda

19 červen

Výlet - Teplice nad Metujím - 3. třída 19. - 20.6. 2024

19 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

21 červen

Konec sběru bylin

24 červen

Závěrečné vystoupení

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00