2. května 2023

SBÍRÁME LÉČIVÉ BYLINY

SBÍRÁME LÉČIVÉ BYLINY !!!

Do školy noste řádně usušené. Cedulky s množstvím předávejte p. Polákové. Akce a události

24 červen

Závěrečné vystoupení 16:00

25 červen

Kino - celá škola

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00