31. října 2022

Sběr papíru 31.10. - 2.11.2022

Sběr papíru od 31.10. do 2.11.2022.

Papír dávejte do přistaveného kontejneru a lístek se jménem a hmotností předejte p. uč. Janečkové.

Akce a události

24 červen

Závěrečné vystoupení 16:00

25 červen

Kino - celá škola

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00