29. srpna 2023

Informace pro školní rok 2023/2024

Milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali o základní organizaci začátku nového školního roku.

- v pondělí 4. září 2023 proběhne jedna vyučovací hodina ve všech třídách, začne v 7:45
- na obědy budou děti chodit od 11:30, postupně se vystřídají všechny třídy
- družina bude otevřena do 16 hodin

Veškeré změny ( bydliště, telefon, zdrav.pojišťovna, e-mail..) nahlaste, prosíme, třídní učitelce.
Dodržujte, prosíme, termíny placení kin, divadel apod.

Od 23. 11. 2023 - 25. 1. 2024 se koná plavecký výcvik.


Akce a události

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00