3. dubna 2024

Hrátky na kolečkách

IN-LINE KURZY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY

„Hrátky na kolečkách“

pod vedením zkušené in-line instruktorky Jany Benešové /Paslerové/, absolventky FTVS Praha, úspěšné diplomované trenérky krasobruslení, která odchovala řadu mistrů České republiky s dalšími úspěchy i v Evropském poháru.

Místo výuky: Dětské dopravní hřiště Náchod - Běloves

Kdy: od 3.dubna - středa 14,30 – 15,30 h - 7 lekcí (500 Kč )

Forma výuky:

Pozornost při hodině je směřována na metodickou řadu základního bruslení a také na správné technické provádění jednotlivých cvičebních prvků – to vše zábavnou formou se snahou respektovat individuální potřeby a pocity dětí s použitím pomůcek pro správnou rovnováhu a stabilitu. Jedná se převážně o nesoutěžní hravé aktivity, které podpoří sebevědomí dětí a upevní kladný vztah ke sportu. Pro pokročilé brus-laře jsou připravené těžší a náročnější prvky.

Je možné využít zvýšené příspěvky od zdravotní pojišťovny. V ceně kurzu je pojištění dětí. Každý z účastníků je na konci kurzu odměněn diplomem.

In-line půjčovna:

Nabízíme u nás zapůjčení bruslí, chráničů i helmy pro Vaše děti. Cena zapůjčení setu: 100,-/kurz, nebo 30,-/lekci.

Více info a rezervace: e-mail jana.paslerova@seznam.cz, tel. 606 61 68 64, www.facebook.com/janapaslerovatrener

Akce a události

22 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

29 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

30 květen

Dětský den

31 květen

Fotografování - p. Hurdálek v 8h.

3 červen

Emergency day

5 červen

Hronovské Hádě - Hronov - vystoupení kroužků 16h.

5 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

6 červen

Turnaj malotřídních škol ve vybíjené – Babí

12 červen

Výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

12 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

15 červen

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - vystoupení kroužků

16 červen

Výlet - Orlické Záhoří - 2. třída 16. - 18.6.2024

17 červen

Atletická olympiáda

19 červen

Výlet - Teplice nad Metujím - 3. třída 19. - 20.6. 2024

19 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

21 červen

Konec sběru bylin

24 červen

Závěrečné vystoupení

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00