8. března 2024

Den otevřených dveří

Rádi bychom vás pozvali na den otevřených dveří. 

Dne 8.března 2024 od 8:00 - 11:30 a 13:00 - 16:00 vás rádi provedeme naší školou.

Jsme malotřídní škola rodinného typu. Díky malému počtu žáků ve třídách je u nás zaručen individuální přístup ke každému dítěti. Najdete nás v okrajové části města Náchoda, na Babí. Škola má velkou krásnou zahradu a je v blízkosti lesa a přírody. Využíváme nedaleké hřiště a nově postavenou malou tělocvičnu. Děti u nás mohou navštěvovat řadu kroužků – např. sboreček Babáček, dovedné ruce, dramatický kroužek, flétnu, tanečky, přípravu na gymnázium, kroužek sportovní, kroužek angličtiny…. Školní družina funguje od 6.30 h do 16 h.

Při běžném provozu škola pořádá i plno mimoškolních aktivit- jezdíme na výlety, na hory v létě i v zimě, navštěvujeme divadlo, kino, účastníme se zahraničních projektů, pořádáme karneval a různé besedy.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat přímo naši školu, veškeré dotazy vám rádi zodpovíme. Email: zs.nachod.babi@tiscali.cz, zsbabi@zsbabi.cz, tel. kontakt 491420092, 491423638, 777467530

Sledujte nás také na Facebooku (Základní škola Pavlišovská, Náchod - Babí), Instagramu ( @zsbabi_ ) a na webových stránkách školy (https://www.zsnachodbabi.cz/), kde jsou všechny aktuální informace.

Po zápise otevřeme školičku pro budoucí malé školáčky. 

Těšíme se.


kolektiv ZŠ Pavlišovská - BabíAkce a události

22 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

29 květen

Předškolička od 15h. - 16h.

30 květen

Dětský den

31 květen

Fotografování - p. Hurdálek v 8h.

3 červen

Emergency day

5 červen

Hronovské Hádě - Hronov - vystoupení kroužků 16h.

5 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

6 červen

Turnaj malotřídních škol ve vybíjené – Babí

12 červen

Výlet - Chata Macocha - 4. a 5. třída 12. - 14.6. 2024

12 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

15 červen

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - vystoupení kroužků

16 červen

Výlet - Orlické Záhoří - 2. třída 16. - 18.6.2024

17 červen

Atletická olympiáda

19 červen

Výlet - Teplice nad Metujím - 3. třída 19. - 20.6. 2024

19 červen

Předškolička od 15h. - 16h.

21 červen

Konec sběru bylin

24 červen

Závěrečné vystoupení

28 červen

Vysvědčení

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00