19. října 2023

Běh do zámeckých schodů

BĚH O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA BĚH DO ZÁMECKÝCH SCHODŮ

Termín konání: 19.10. 2023

odchod od školy: 7:45

S sebou: oblečení přizpůsobené čtvrtečnímu počasí, pití, kartičku pojištěnce a běžeckou obuv.

Pořadatel: Město Náchod a SVČ Déčko Náchod 

Sraz a zázemí účastníků: prostory SVČ Déčka Náchod

Vyhlášení výsledků proběhne 20.10. 2023 v 10:00 na radnici v Náchodě

Kategorie závodu:

KATEGORIE B: 2. + 3. třídy 

KATEGORIE C: 4. + 5. třídy

START KATEGORIÍ:

KATEGORIE B: 9:00

KATEGORIE C: 9:30

Prezence každé kategorie proběhne maximálně 15 minut před startem dané
kategorie. 

TRASY:

Kategorie B: trasa 2 dvakrát

Kategorie C: trasa 1

TRASA 1