15. září 2023

ZÁŘÍ ve ŠD

Akce a události

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00