23. listopadu 2022

Déčko Náchod - pracovní dílny

Dne 23.11.2022 (středa) nás zve Déčko Náchod na pracovní dílny (advent.výzdoba náměstí) a prohlídku nové přírodovědné stanice.

S sebou: triko (zástěru) na Vv

Rozchod: 15,30 dole před bránou Déčka

Účast potvrzujeme v notýsku.

Akce a události

7 září

Náchodské kuronské slavnosti - vystoupení kroužků

26 září

Výbor školy 17:00